Eidfjord

Ergofasts första leverans av BWMs bärverkssystem till norska Eidfjord

Fasaden på äldreboendet Eidfjord Bydgaheim bärs upp av BWM ATK 103 med horisontell profil för upphängning av en 12 mm fasadskiva och har
dolda infästningar från fischer, FZP Tergo+. Ergofast har levererat bärverkssystemet och bistått vid montaget. 

Först ut efter Ergofasts introduktion av BWMs bärverksystem i Norge är Obas Entreprenör som bygger äldreboedet Eidfjord Bygdaheim ritat av b+b Arkitekter.
Äldreboendet Eidfjord Bydgaheim byggs på en brink med utsikt över fjorden och med fjällen i ryggen. Fjäll- och havsmiljö innebär att fasaderna utsätts för hårda påfrestningar från vind och nederbörd vilket förstås ställer hårda krav på bärverkssystemet. Beräkningarna av infästningen av 850 kvadratmeter stora fasaden har utförts av ingenjörsteamet på Ergofast som också bistår med support på plats under montaget. Fasaden bärs upp av BWM ATK 103 med horisontell profil för upphängning av en 12 mm fasadskiva och har dolda infästningar från fischer, FZP Tergo+.

De dolda FZP tergo+-infästningarna från fischer fungerar som hakankare och bidrar till den estetiskt tilltalande fasaden eftersom de är helt osynliga från utsidan, ett starkt önskemål från arkitekten. Ergofasts supportteam var på plats tidigt för att underlätta att montaget skulle gå snabbt och smidigt. Att bistå med kunskap, teknik och utrustning är en del av vår leverans, helt enkelt.
Ergofast tillhandahåller kompletta fasadlösningar med BWMs bärverkssystem, Alpolic fasadskivor och fischers infästningar. Ergofast kan förutom materielen leverera hållfasthets-, brand- och mängdberäkningar.