Verktøy

verktyg_spikning

SPIKRING

Max er kjent som markedets beste spikerpistolmerke. Hjertet i Max Powerlite høytrykkssystem er den revolusjonerende kompressoren som arbeider med både 8 og 20 bars trykk (sammenlignet med konvensjonelle systemer som arbeider med 8 bar). Til tross for at verktøyene er mindre og lettere, har de både høyere slagkraft og mindre rekyl. MAX Powerlite høytrykk »  MAX Spikerpistoler 8-bar  MAX Gassverktøy  EF Isolerspikerpistoler

verktyg_skruvning

SKRUING

MAX proffverktøy for skruing har oppnådd svært gode resultater i uavhengige tester. I Powerlite-systemet finnes skruautomaten HVR41G4 som er veldig rask og ergonomisk bra. Den batteridrevne skruautomaten PJCD 551 er en av de absolutt raskeste og mest pålitelige maskinene på markedet. Vi har også Quickdrive-automater slik at du kan bruke ditt vanlige håndverktøy.

MAX Skruautomater»