SPIKER OG SKRUEPRODUKTER

Ergofast har verktøyene, men vi har også forbruksmateriell til samtlige verktøy. Naturligvis. Vi har pins for tre og betong, dykkert, klammer, pappspiker, rullbåndet spiker, rettbåndet spiker, løs- og radbåndete skruer for tre og stål av høyeste kvalitet fra Fischer og vårt eget merke Ergofast. Spør etter forbruksmateriell der du kjøper eller leier dine MAX- og Ergofast-produkter.
Dyckert » Klammer » Pin » Rakbandad Spik »
Rullbandad Spik » Tillbehör Isolerspikpistoler »
Tillbehör Powerlite » Tillbehör Spikpistoler »

Tillbehör skruv

Ergofasts sortiment av skruvprodukter.

Rakbandad skruv » Turbodriver skruv »