Om Ergofasts innfestingsløsninger og produkter

Helt siden starten har vi sett på oss selv som problemløsere. Vårt fokus har hele tiden lagt på å finne smarte, effektive og sikre innfestingsløsninger med god ergonomi. Nysgjerrigheten og viljen til å stadig å finne bedre løsninger er det som fortsatt driver oss.

I årenes løp har vi har lært oss hvor problemene med innfestinger kan oppstå og hva man kan gjøre for å eliminere dem, uten å måtte gi avkall på kvalitet, effektivitet og byggsikkerhet. Sammen med våre Premium-partnere satser vi hardt på å tilby markedet ergonomisk riktige og effektive proffverktøy og innfestinger.

Nå går vi inn i en ny fase der vi, i tillegg til førsteklasses produkter, også tilbyr byggindustrien å få tilgang til vår store kunnskap om innfestinger. Med rådgivningstjenesten ”Konsept” ønsker vi å fungere som en langsiktig partner. Sammen med bransjen vil vi drive utviklingen av innovative innfestingsløsninger fremover.

Kort historikk

Ergofast ble etablert allerede i 1992 som Gothia Fästteknik AB. Allerede i 1994 innledet vi samarbeidet med MAX og vi fikk i oppdrag å selge den patenterte Bindemaskinen i Sverige.

Virksomheten vokste og i dag har vi virksomhet i både Sverige og Norge.  I 2006 ble Gothia Fastening Group oppkjøpt av Fairford Holding Europe og siden august 2013 har hele konsernets virksomhet vært samlet i Ergofast AB.

Fremtiden

I takt med at Ergofasts dyktighet som innfestingsspesialister øker, kommer vi til å fortsette å utvikle Konsept-tjenester og produkter som gjør det enklere for alle – fra arkitektene og konstruktørene til bygningsarbeiderne.

Våre stikkord er ergonomi, effektivitet og innovasjon, sammen med våre Premium-partnere driver vi utviklingen fremover i Sverige og Norge. Målsettingen er enkel: Vi vil være byggerens beste venn.

Kort fortalt:

Ergofast er innfestingsspesialister med lang erfaring. Vi arbeider med markedets beste produkter og varemerker: MAX og MKT som distribueres via ledende forhandlere. I Sverige også Holz Technic og Mefa

Sammen med bransjen arbeider vi aktivt for å utvikle bedre, sikrere og mer innovative innfestingsløsninger. Vi etterstreber å være byggerens beste venn.