Serviceskjema Ergofast

Alle felt i skjemaet er obligatoriske.

Informasjon om maskinen*
Merke
Modell
Serienummer
Feilbeskrivelse
Kontaktinformasjon*
Firma
Kontaktperson
Telefon
Adresse

Vi lagrer informasjonen ovenfor for å oppfylle vår serviceforpliktelse til deg som kunde. Dataene vil ikke bli brukt til noe annet formål. Dataene slettes etter 24 måneder. Informasjonen håndteres kun av Ergofast AB (+46 (0) 303 20 80 50). Du kan be om et registerutdrag når som helst for å se hvilken informasjon vi lagrer. Du kan også be om at vi sletter informasjonen.

Jeg er enig i at min informasjon vil bli lagret i samsvar med retningslinjene ovenfor.