Rakbandad spik 34°

Vriden/Slät flat

Rakbandad (papper) 34° trådspik för spikning i regelverk och fasad. Offset huvud
har runda huvud med stammen placerade något vid sidan av huvudets centrum.