Current product image

Gasspikpistol MAX GS690RH

Max gasverktyg för 21° spikbandning. RH står för Round Head, dvs spik med hel skalle som lämpar sig för synlig spikning på panel osv. Levereras i plastväska.

  • Regelverk i bjälklag och väggar
  • Fasadbeklädnader och panel
  • Golvbrädor
  • Staket